شهر حلب سوریه قبل و بعد از جنگ

تصاویری از حلب ، یکی از شهر های سوریه بصورت قبل و بعد از جنگ …

دریافت کد نمایش : بستن
7