فیلم جدید از لحظه قتل سفیر روسیه در ترکیه

فیلم جدیدی از لحظه به قتل رسیدن سفیر روسیه در ترکیه …

NEW VIDEO: Russian Ambassador To Turkey Andrei Karlov Assassinated On Live TV

دریافت کد نمایش : بستن
5