10 پنالتی عجیب و دیدنی در تاریخ فوتبال

10 تا از عجیب ترین و دیدنی ترین پنالتی هایی که در تاریخ فوتبال جهان زده شده که همراه با حرکات جالب و دیدنی می باشد.

دریافت کد نمایش : بستن