رشوت گرفتن یک کارمند ترافیک در کابل

یک کارمند ارشد ترافیک در هنگام گرفتن رشوت در کابل دستگیر شد.

Kabul police arrests senior traffic officer over bribery charges

دریافت کد نمایش : بستن
10