ویدیو/ انفجار مرگبار در یکی از مساجد کندز

در اثر یک انفجار مهیب در میان نمازگزاران در منطقه سیدآباد ولایت کندز دهها نفر شهید و زخمی شده اند.

تعداد شهدا و زخمی های این حادثه تروریستی تاکنون یکصد نفر گزارش شده است.

گفته می شود که محل انفجار یک مسجد بوده و صدها نفر نمازگزار در نماز جمعه، در مسجد اشتراک داشته اند.

همه شهدا و مصدومان غیر نظامی به شمول زنان و اطفال استند. شاهدان عینی می گویند وضعیت شفاخانه مرکز ولایت کندز به دلیل تعداد زیاد شهدا و زخمی ها بسیار اسفبار است و رسیده‌گی به وضع همه مصدومان، به کندی جریان دارد.

تاکنون مقامات محلی طالبان، در مورد این حادثه و عوامل و تعداد دقیق شهدا و مجروحان ابراز نظر نکرده اند.

دریافت کد نمایش : بستن
1