انیمیشن/ طالبان: همه باید داکتر شوند!

طالب استاد عاقبت به این نتیجه می رسد که هیچ دختری حق ندارد در خانه بماند…

به نقل از افغان طنز، در این قسمت طالب استاد عاقبت به این نتیجه می رسد که هیچ دختری حق ندارد در خانه بماند و همه باید داکتر شوند.

دریافت کد نمایش : بستن
3