ویدیو/ لت‌ و کوب علیم‌ داد علیم به جرم حمایت از الله گل مجاهد

پس از لت‌وکوب علیم داد علیم فعال سیاسی از سوی افراد طالبان در کابل، نزدیکان او خواهان عدالت اند، آنها می‌گویند که این چه گونه حکومت اسلامی است که جرئت شنیدن صدای منتقد در آن وجود ندارد؟

نزدیکان علیم‌داد علیم فعال سیاسی و وکیل مردم در ناحیه هفتم شهر کابل می‌گویند که آقای علیم از سوی افراد طالبان لت‌وکوب شده است.

دریافت کد نمایش : بستن
1