ویدیو/ هنرنمایی جالب و دیده نشده یک طالب!

این طالب ثابت می کند که بدون کمک انجنیران مسلکی می شود خانه سازی یا نه…

در این قسمت طالب استاد مقابل چشمان همه ثابت می کند که آیا می شود بدون نیاز به انجنیران مسلکی خانه سازی کرد یا نه؟!

دریافت کد نمایش : بستن
1